$10.00 per sale site map main

  Forsiden 
 Meny
Forsiden Filendinger Forum
 
 
Hjelp oss å holde denne siden i live.
 Er du fornøyd med noen av rådene og tipsene på denne siden og føler du deg spart for mye trøbbel og penger? Da er dette din sjanse til å gi noe tilbake. Besøk denne siden for å lese mer om dette.

Google
Web
www.pc-hjelpen.com  

Login for medlemmer:
Brukernavn:

Passord:


Hjemmenettverk

Hvordan setter man opp et lite hjemmenettverk

  I denne artikkelen tar vi for oss hvordan man går frem for å sette opp et lite hjemmenettverk. Vi kobler sammen 3 datamaskiner slik at disse kan dele filer med hverandre. Vi forutsetter her at nettverkskortene er installert. Hvis noen trenger hjelp til å installere nettverkskort på maskinen må vi vite merke og modellbetegnelse på dette.

Av utstyr trenger vi:
 - 3 stk datamaskiner med nettverkskort
 - 1 stk HUB
 - 3 stk Cat. 5 nettverkskabel

HUB:
 Hvis vi har en internett forbindelse brukes vanligvis den første eller den siste porten på HUB'en til denne. Hvilken av dem du skal bruke, står i manualen. Hvis du har en internett forbindelse er det ofte en knapp på HUB'en som må trykkes inn for å få uplink/forbindelse ut. Utover uplink porten spiller det ingen rolle hvilken av portene som brukes til datamaskinene.

1) Koble til alle 3 maskinene fra maskinenes nettverkskort til HUB'en med nettverkskablene. Det er alt vi trenger gjøre av fysisk arbeid. HUB'en må selvfølgelig ha strøm.
2) Nå må vi gjøre litt papirarbeid og tegne opp nettverket. For at disse maskinene skal snakke sammen må de være på samme nett. Til dette skriver vi ned 3 stk. IP-adresser og setter av 1 til hver av maskinene. Noen adresser er holdt av til interne nettverk på den måten at de ikke er rutbare fra internett, noen av disse er 192.168.x.x hvor x er tall fra 0 til 254. Det som er viktig her er at vi setter de 3 første tallene mellom punktumene likt.
 Vi bruker disse adressene:
192.168.1.100
192.168.1.101
192.168.1.102

Vi trenger også en felles adresse som setter disse på samme nett slik at de snakker sammen. Denne adressen må være lik på alle 3 makinene. Dette nettet kalles subnet mask og normalt er denne 255.255.255.0

3) Vi har adressene, det neste vi må gjøre er selve konfigureringen.
Trykk Start --> (--> settings) --> Kontroll Panel
Her finner vi et ikon som heter Nettverkstilkoblinger, Dobbelklikk denne. Navnet kan være litt forskjellig fra operativsystem til operativsystem, men heter alltid noe med nettverk. Hvis du har et nyere operativsystem (Win 2000, XP) får du opp et nytt bilde. Høyreklikk på lokal tilkobling og velg egenskaper. Hvis du har et elsre operativsystem (Win 95) kommer du automatisk inn i dette vinduet. I dette vinduet skal du lete etter et bilde av en kabel med kontakt der det står Internet Protokoll TCP/IP (det kan hende at navnet på nettverkskortet ditt også står her). Merk denne og trykk egenskaper. Merk av for "bruk følgende IP-adresse" og sett inn den første adressen vi skrev ned (192.168.0.100 På de andre maskinene setter vi inn de andre IP-adressene) der det står IP-adresse. Under subnet mask setter du inn 255.255.255.0 (denne adressen er lik på alle maskinene). Trykk nå OK. Dette er i teorien det vi trenger å gjøre for at maskinene skal kunne snakke sammen, for eksempel spille PC spill sammen i et nettverk. Hvis du i tillegg vil dele filer og skrivere  med de andre maskinene må vi legge til klient for microsoft nettverk og deling av filer og skrivere for microsoft nettverk hvis dette ikke allerede er gjort.
 For å finne ut om dette allerede er installert ser vi om vi finner disse i samme vindu som vi fant et bilde av en kabel der det sto Internet Protokoll TCP/IP Hvis de er der trykker vi OK og restarter maskinen (hopp til punkt 4).
 Hvis ikke Trykker vi "legg til" --> klient --> klient for microsoft nettverk, trkk OK. Noe av det samme gjør vi når vi skal legge til deling av filer og skrivere. Trykk "Legg til" --> Service --> deling av filer og skrivere, trykk OK. Trykk OK igjen og vent til du får beskjed om å restarte maskinen.

Punkt 3 gjentas så på de andre 2 maskinene.

Test om du har kontakt med de andre maskinene. Dette gjør du ved å sette deg ved en av maskinene (f.eks den vi ga adresse 192.168.1.100) trykke start --> kjør, skriv cmd eller command (avhenger av hvilket operativsystem du har). Du får nå opp et nytt sort vindu. Nå skal vi skrive inn en kommando. skriv følgende: ping 192.168.1.101 og trykk enter. Hvis du får 4 linjer som sier noe sånt som reply from 192.168.1.101 bytes=32 Time<xx TTL=128 har du gjort alt riktig hittil. Hvis ikke du får denne meldingen er en eller annen innstilling (eller kabling) gal. Gå gjennom punkt 1 og 3 på nytt.

4) For å dele filer finner vi den mappen du vil dele. Høyreklikk denne mappen og trykk Deling eventuellt Deling og sikkerhet. Merk av for del denne mappen på nettverket og trykk OK. Mappen skal nå få et bilde av en hånd under seg. Dette viser at mappen er delt.

5) For å få tak i filene som ligger i denne mappen fra en av de andre maskinene, åpner du Windows Explorer (høyreklikk på startmenyen og trykk utforsk). I menyen øverst i utforskerne, trykk Verktøy og Legg til nettverksstasjon. Skriv inn IP-adressen til maskinen der den delte mappen ligger og navnet på den delte mappen . F.eks. \\192.168.1.100\mappenavn (husk å få med skråstrekene \\). Trykk OK. Mappen vil nå vises som en egen stasjon på høyresiden i mappestrukturen.
 Du kan også dele en skriver på nettverket. Du går da frem på omtrent samme måte. Gå inn på Start (--> Settings) --> Skrivere Høyre klikk skriveren og trykk Deling. Skriv inn det navnet du vil bruke på skriveren (for enkelhetens skyld er det lurt å bruke det samme her som det skriveren egentlig heter). trykk OK. Gå nå inn på en av de andre maskinene og trykk Start (--> Settings) --> Skrivere. Trykk legg til skriver trykk neste. sett en hake ved Nettverksskriver. Trykk neste. Skriv inn adressen til skriveren (f.eks \\192.168.1.100\skrivernavn ).

 Nå skal du ha satt opp et enkelt lite hjemmenettverk.

 

 
  

   


 
 
 
 Annonser

© 2003 PC-Hjelpen | Karlsrud production
:::
|
Web hosting by Fastname