$10.00 per sale site map main

  Forsiden 
 Meny
Forsiden Filendinger Forum
 
 
Hjelp oss å holde denne siden i live.
 Er du fornøyd med noen av rådene og tipsene på denne siden og føler du deg spart for mye trøbbel og penger? Da er dette din sjanse til å gi noe tilbake. Besøk denne siden for å lese mer om dette.

Google
Web
www.pc-hjelpen.com  

Login for medlemmer:
Brukernavn:

Passord:NTLDR is missing / mangler, feilmelding ved oppgradering til XP fra Windows 95, 98 eller Millenium Edition

 
 

 Denne feilmeldingen kan forekomme ved oppgradering til Windows XP fra Windows 95, 98 eller Millenium Edition.

NTLDR is missing
Press any key to restart

Denne feilmeldingen kan forekomme når man ved hjelp av tredjeparts programvare (disk kloningsverktøy) prøver å lage et image / bilde av Windows 95, 98 eller Me, installerer dette imaget på en maskin og senere prøver å oppgradere til Windows XP.

Løsning:
1
) Start maskinen din på nytt med en Windows 95, 98 eller Me oppstartsdiskett som inneholder filen SYS.COM (filen er standard i oppstartsdisketter).

2) Lag en kopi av MSDOS.SYS i roten på din systemdisk. For å gjøre dette skriver du inn følgende:
 attrib -h -r -s c:\msdos.sys
 rename msdos.sys *.ysy 

3) I kommandolinjen, skriv sys c: for å overskrive Win 95, 98 og Me oppstartskoden med den riktige BPB informasjonen. Gå til steg 4 hvis denne kommandoen kjøres uten feilmeldinger.

Hvis du bruker Millenium oppstartsdiskett og du får følgende feilmelding er en eller flere av de originale filene i Millenium installasjonen fjernet.

Cannot find the system file in the standard locations on drive C:

Følg disse stegene for å få de korrekte filene på disken slik at kommandoen sys kan lokalisere dem:

 a) Skriv inn følgende kommandoer. Trykk ENTER etter hver kommando:

 c:
 cd\windows


Hvis Windows er installert på i en annen mappe må du justere katalognavnet.

 b
) Prøv å gå til mappen Command ved å skrive følgende kommando:

 cd command

 Hvis du får en feilmelding som sier at katalogen ikke er funnet, skriv inn følgende kommando for å lage command mappen, og kjør cd command igjen:

 md command

 c) Bytt til mappen EDB ved å taste inn følgende kommando:

 cd edb

 
Hvis du får en feilmelding som sier at katalogen ikke er funnet, skriv inn følgende kommando for å lage command mappen, og kjør cd edb igjen:

 md edb

 d) I mappen EDB, bruk de følgende kommandoer for å kopiere filen io.sys fra diskens rot og for å endre navn på io.sys til Winboot.sys

 attrib -s -h -r c:\io.sys
 copy c:\io.sys winboot.sys


Trykk Y eller J (Engelsk eller Norsk versjon) for å overskrive den eksisterende msdos.sys filen. Du vil få en melding som sier "1 FIL KOPIERT" som verifiserer at filen er overskrevet.

4) Start maskinen på nytt inn i Windows 95, Windows 98 eller Windows Millenium Edition, og prøv så å oppgrader til Windows XP igjen.

 

 

 

  
 
 
 Annonser

© 2003 - 2004 PC-Hjelpen | Karlsrud production
:::
|
Web hosting by Fastname