$10.00 per sale site map main

  Forsiden 
 Meny
Forsiden Filendinger Forum
 
 
Hjelp oss å holde denne siden i live.
 Er du fornøyd med noen av rådene og tipsene på denne siden og føler du deg spart for mye trøbbel og penger? Da er dette din sjanse til å gi noe tilbake. Besøk denne siden for å lese mer om dette.

Google
Web
www.pc-hjelpen.com  

Login for medlemmer:
Brukernavn:

Passord:Stop 0x0000007B i Windows XP
 

 
 

 

En feilmelding av typen "Stop 0x0000007B" kan vises på en blå skjerm når du starter datamaskinen. Feilmeldingen har følgende opplysninger:
STOP: 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
- eller -
Uopprettelig feil. Kan ikke fortsette.
 
En feilmelding av typen "Stop 0x0000007B" kan også oppstå når datamaskinen startes på nytt under installasjon av Windows XP. I dette tilfellet vises den andre feilmeldingen.
 

Generell feilsøking

Før du feilsøker en feilmelding av typen "Stop 0x0000007B", må du lese gjennom hele denne artikkelen for å finne ut om noen av problemene i avsnittene nedenfor gjelder for deg. Hvis ikke bruker du følgende generelle feilsøkingstrinn:
1. Hvis du mottar en av feilmeldingene i denne artikkelen mens du installerer Windows XP, kan du oppdatere BIOSen for datamaskinen, få tak i Windows XP-drivere for harddiskkontrolleren fra produsenten av datamaskinen, systemkortet eller harddiskkontrolleren, eller gjøre begge deler. Hvis du vil ha informasjon om å oppdatere BIOSen for datamaskinen eller få tak i Windows XP-drivere, kontakter du datamaskinprodusenten.
 
2. Bruk funksjonen "Den siste fungerende konfigurasjonen". Dette kan løse problemet hvis du nylig har installert en inkompatibel enhetsdriver for oppstartskontrolleren. Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke funksjonen Den siste fungerende konfigurasjonen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft
 
3. Bruk Reparer-alternativet i installasjonsprogrammet for Windows XP.
 
4. Gjenopprett en sikkerhetskopi av registret.
 
 

Virus i oppstartssektor

Du kan få en feilmelding av typen "Stop 0x0000007B" hvis datamaskinen er infisert med et virus i oppstartssektoren. Kontroller om datamaskinen har virus. Hvis du finner et virus, må du også kontrollere alle disketter for virus før du kan bruke dem igjen.

Hvis et virus har infisert en Windows XP-basert datamaskin, og hvis du ikke kan fjerne viruset og reparere systemet med et antivirusprogram, må du repartisjonere og formatere harddisken og installere Windows XP på nytt.

Enhetsdriverproblemer

Du kan motta en feilmelding av typen "Stop 0x0000007B" hvis en enhetsdriver som kreves av oppstartskontrolleren på datamaskinen, ikke er konfigurert til å starte under installasjonen eller er ødelagt, eller hvis data i Windows XP-registret om hvordan enhetsdriverne lastes under oppstart, er ødelagt.

Windows XP krever en miniportdriver for å kommunisere med harddiskkontrolleren som brukes til å starte datamaskinen. Hvis Windows XP ikke har en enhetsdriver for kontrolleren eller bruker en ødelagt eller inkompatibel driver, må du erstatte driveren med en gyldig kopi som er kompatibel med kontrolleren og Windows XP.

Under den første fasen av Windows XP-installasjonen vises følgende melding nederst i skjermbildet:
Trykk F6 hvis du må installere en SCSI- eller RAID-driver fra en tredjepart.
Trykk F6 og følg instruksjonene hvis du vil installere en enhetsdriver for masselagring fra den opprinnelige utstyrsfabrikanten.

Når du skal finne ut om harddiskkontrolleren er kompatibel med Windows XP og få tak i informasjon om drivere som er inkludert på CD-ROMen med Windows XP CD-ROM, eller som er tilgjengelige for nedlasting, kan du se den siste listen over kompatibel maskinvare for Windows XP (HCL).

Hvis harddiskkontrolleren ikke vises i HCL-listen, kontakter du produsenten av datamaskinen, systemkortet eller harddiskkontrolleren for tilgjengelighetsinformasjon for en driver.

Hvis System-strukturen i Windows XP-registret er ødelagt, kan det hende du ikke kan laste ned miniportdriveren som oppstartskontrolleren krever, i Windows XP. Når du skal løse dette problemet, gjenoppretter du en sikkerhetskopi av registret.

Maskinvareproblemer

Du kan motta en feilmelding av typen "Stop 0x0000007B" hvis det er en ressurskonflikt mellom oppstartskontrolleren og en annen kontroller eller mellom SCSI-enheter, eller hvis driveroversettelse ikke har blitt utført eller har blitt endret. Slik feilsøker du dette problemet:
1. Hvis det eksisterer en IRQ- eller I/U-portadressekonflikt mellom oppstartskontrolleren og en annen kontroller, slutter enten Windows XP å svare (henger), eller en feilmelding av typen "Stop 0x0000007B" vises. Hvis du nylig har lagt til ny maskinvare, fjerner du den nye maskinvaren eller konfigurerer den på nytt, slik at den ikke er i konflikt med ressursene for andre installerte kontrollere.
2. Hvis du bruker en SCSI-harddisk, kontrollerer du SCSI-kjeden for riktig avslutning. Fjern alle SCSI-enheter som ikke brukes, eller kontroller at hver SCSI-ID er unik.
3. Kontroller at driveroversettelse er aktivert (om nødvendig), og det ikke har blitt endret. Hvis du for eksempel nylig har byttet kontrollere, kan dette problemet oppstå
  

Andre problemer

Andre potensielle årsaker for en feilmelding av typen "Stop 0x0000007B" kan være:
1 Oppstartsvolumet er ødelagt og kan ikke monteres av Windows XP. Hvis filsystemet er ødelagt og Windows XP kan ikke montere oppstartsvolumet under oppstart, flytter du stasjonen til en annen datamaskin som kjører Windows XP og kjører chkdsk-kommandoen på denne stasjonen. Du kan også prøve å opprette en parallell installasjon av Windows XP på stasjonen i en egen mappe. Installasjonsprogrammet i Windows XP kontrollerer integriteten for volumet før filer kopieres, og dette kan løse noen problemer.
2 Du installerer på en speilet oppstartspartisjon som ble opprettet i Windows NT 4.0. Windows XP støtter ikke Ftdisk-volumsett fra Windows NT 4.0. Hvis du kjører Windows 2000, må du konvertere alle Ftdisk-volumsett til dynamiske volumer før du oppgraderer til Windows XP. Hvis du kjører Windows NT 4.0, ødelegger du alle speil og sikkerhetskopierer alle dataene på stripen, på RAID5 eller på de utvidede volumsettene før du oppgraderer til Windows XP. Ftdisk-sett er kanskje ikke tilgjengelige etter oppgraderingen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 Annonser

© 2003 - 2004 PC-Hjelpen | Karlsrud production
:::
|
Web hosting by Fastname