ACPI

  En åpen industrispesifikasjon som definerer strømstyring på mange bærbare og stasjonære datamaskiner, serverdatamaskiner og eksterne enheter. ACPI er grunnlaget for industriinitiativet OnNow, som gjør at systemprodusenter kan levere datamaskiner som starter ved et trykk på tastaturet. ACPI-utforming er grunnleggende for å kunne dra full nytte av strømstyring og Plug and Play i Windows. Avansert konfigurasjon og strømforsyningsgrensesnitt blir også kalt ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).

www.pc-hjelpen.com

ADSL

  Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) er en teknologi som gjør det mulig å overføre mer data over eksisterende telefonlinje.www.pc-hjelpen.com

Adware   -   Ad-Ware

  Adware er små programsnutter som installeres på maskinen din. Disse programmene fungerer slik at de laster ned reklame på maskinen din og viser den i form av vinduer som popper opp på skjermen din med reklame for diverse uønskede ting. Disse programmene installeres ofte gjennom populære gratisprogrammer som f.eks fildelingsprogrammer (f.eks Kazaa). Du kan også få denne type uønsket reklame installert rett fra nettet hvis du klikker "JA" eller "Yes" på enkelte spørsmål på useriøse sider.

 I tillegg bruker adware systemressurser i form av båndbredde og prosessorkraft. Dette gjør maskinen din tregere. I kombinasjon med Spyware kan disse programmene forårsake at operativsystemet ditt blir ustabilt og i de verste tilfellene gjøre at du ikke kan starte operativsystemet i det hele tatt.


www.pc-hjelpen.com

 

AGP

 

  Utarbeidet av Intel. Dette er en dedikert port for montering av skjermkort. Denne porten kan kun brukes til skjermkort, og har en langt høyere overføringshastighet enn PCI-plassene. Det finnes AGP kort med forskjellige spesifikasjoner av blandt annet båndbredde f.eks. er 1X = 266MBps, 2X = 533MBps og 4X = 1.07 GBps. høyere = bedre. Vanligvis er 2x mer enn bra nok.


www.pc-hjelpen.com

ANSI

 
ANSI - American National Standards Institute

  Et Amerikansk, non-profit organisasjon som administrerer og koordinerer det amerikanske frivillige standardiserings og konformitetsvurderingssystemer, og beskytting av deres integritet. Instituttets oppgave er å effektivisere både den amerikanske industriens globale konkurranse-evne og kvalitet ved å fremme og tilrettelegge for frivillige konsensusstandarder og konformitetsvurderingssystemer samt beskytte deres integritet.  


www.pc-hjelpen.com
 

 

 

API

 
API - Application Program Interface  Grensesnittet et program bruker for å aksessere operativ systemet og andre servicer. En API er definert på kildekode nivå og sørger for en slags
abstraksjon mellom programmet og kjernen for å sikre flyttbarheten av koden.


www.pc-hjelpen.com


APIC

 
APIC - Advanced Programmable Interrupt Controller

I forbindelse med I/O (inpt/output av data fra en del av et system til et annet)

  APIC er et distribuert sett enheter som tilsammen utgjør en avbrudds kontroller (interrupt controller). I dagens systemer er hver del koblet sammen av en APIC bus. En del av systemet, den "lokale APIC", leverer avbrudd til en spesifikk prosessor. F.eks. en maskin med tre prosessorer må ha tre lokale APIC. Intel har implementert lokale APICer i sine systemer siden Pentium P54c i 1994. Datamaskiner bygd med ekte intel prosessorer inneholder allerede delere av APIC systemet.


www.pc-hjelpen.com

 

ASCII

 

  American Standard Code of Information Interchange (ASCII) er nummeriske koder som brukes for bokstaver, tall og diverse symboler. Disse kodene er standardiserte slik at så godt som alle datamaskiner forstår dem.
 
  ASCII-koder er et standardkodesett for enkelbyte-tegn som brukes for tekstbaserte data på datamaskiner. ASCII bruker tilordnede 7-biters eller 8-biters tallkombinasjoner for å muliggjøre representasjon av enten 128 eller 256 tegn. Standard ASCII bruker 7 biter til å representere alle store og små bokstaver, tallene 0 til 9, skilletegn og spesielle kontrolltegn som brukes i amerikansk engelsk. De fleste gjeldende Intel-baserte systemer støtter bruk av utvidet ASCII. Med utvidet ASCII kan åttende bit i hvert tegn brukes til å identifisere ytterligere 128 spesielle symboltegn, fremmedspråklige bokstaver og grafiske symboler.


www.pc-hjelpen.com

ASP


ASP - Active Server Pages

NB! Vi refererer til ASP i sammenheng med dynamiske web sider, ASP kan også referere til Application Service Provider.

  ASP i forbindelse med internett websider refererer til en spesifikasjon i likhet med CGI. ASP teknologien gjør det mulig for en web-utvikler å lage dynamsike sider gjennom bruk av ActiveX

ASP sider brukes til flere ting, blandt annet behandling forms, database koblingerog, til og med sette dato og tid på en webside. Javascript eller VB script er de mest vanlige programmeringsspråkene som brukes sammen med ASP sider.


www.pc-hjelpen.com

AVI

AVI - Audio Video Interleaved

  En multimedia filtype, audio og video elementene ligger i ulike deler av AVI filen. Dette har blitt et populært format på internett for video distribusjon p.g.a. rask nedlastingstid og brukbar kvalitet


www.pc-hjelpen.com