Backup

  Å kopiere filer fra et medium til et annet (disk eller tape) som en sikkerhet i tilfelle det ene blir ødelagt. En av hovedreglene ved bruk av datamaskiner er: ta backup regelmessig. Selv de maskinene man stoler mest på ryker fra tid til annen.


www.pc-hjelpen.com


Baud

  Baud er en verdi gitt til enheter som kommuniserer med hverandre for å beskrive mengden data disse enhetene kan overføre per sekund. Dess høyere Baud verdi, jo mer data kan enheten overføre per sekund. Når vi snakker om Baud binært, er baud verdien lik bit verdien. Dette betyr at 1 baud = 1 bit per sekund.


www.pc-hjelpen.com

BBS

 

  Bulletin Board Service ofte referert til som forum, adresser på internet der du legger igjen beskjeder som andre kan lese. Det finnes BBS'er for alle tenkelige og utenkelige ting.


www.pc-hjelpen.com

Binær

 
 

Binæer er et system brukt av digitale enheter som PC, CD spillere o.s.v.. Det består av sekvenser med 1'ere og 0'er som relaterer til elektriske pulser i betydningen på og av. Dette betyr at de bare kan ha 2 forskjellige modus og av ulikt analoge systemer som kan ha flere forskjellige modus. Disse 0'ene og 1'erne er ofte referert til som Bit.

Matematisk er binært base 2. Til sammenligning er vårt tallsystem (desimal) base 10.


Konvertere binært til desimal

Konvertere binært til desimal er veldig enkelt og kan gjøres som vist under:

Si at vi vil konvertere en 8 bit verdi 10011001 til en desimal verdi, vi kan bruke formelen under:


128 64 32 16 8 4 2 1
1 0 0 1 1 0 0 1


Som du ser har vi plassert numrene 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 bakvent numerisk og skrevet den binære verdien under. For å konvertere tar du bare verdien fra øverste rad der det er et 1 tall under og adderer alle verdiene. F.eks. vil vi i vårt eksempel få 128 + 16 + 8 + 1 = 153. Til en 16 bit verdi ville du måtte bruke de desimale verdiene 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 til konvertering.
Fordi vi vet at binært er base 2, kunne vi skrevet konverteringen over slik:
1*27 + 0*26 + 0*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 0*21 + 1*20 = 153.

Konvertere desimal til binær
Å konvertere desimal til binær er også forholdsvis enkelt. Du deler rett og slett desimalverdien med 2 og skriver ned og skriver ned restverdien, fortsett slik helt til du ikke kan dele på 2 lenger. Til eksempel blir desimal verdien 153 konvertert slik:
153 ÷ 2 = 76 - med en rest på 1
76 ÷ 2 = 38 -- med en rest på 0
38 ÷ 2 = 19 -- med en rest på 0
19 ÷ 2 = 9 --- med en rest på 1
9 ÷ 2 = 4 ---- med en rest på 1
4 ÷ 2 = 2 ---- med en rest på 0
2 ÷ 2 = 1 ---- med en rest på 0
1 ÷ 2 = 0 ---- med en rest på 1
<--- Start med denne restverdien og jobb deg oppover for å konvertere.

Alt du trenger å gjøre nå er å skrive ned restverdiene fra bånn og oppover, noe som gir:

10011001 = 153
 


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

Bios


BIOS - Basic Input Output System

Når vi snakker om beregninger i dataverden er disse beregningene normalt lagret inne i en microchip på din datamaskins hovedkort og er den første delen av software din PC kjører når du slår på maskinen din. Den bruker informasjon lagret i CMOS-minnet til bruk for konfigurering. En flash BIOS kan oppdateres med ny informasjon og mange hovedkort produsenter publiserer oppdateringer for sine respektive BIOS'er på sine websider.


www.pc-hjelpen.com

Bit


BIT - Binært tall

Refererer til et binært tall. For eksempel vil en bit være enten en 1 eller en 0, 8 bit blir tilsammen en byte. Det refererer til informasjon lagret eller behandlet i et digitalt system. Hvis du har en 64 bit prosessor kan den behandle 64 bits (8 bytes) med data pr. klokke syklus.
 


www.pc-hjelpen.com

Bitmap

Bitmap

Dette er et vanlig grafikkformat brukt av datamskiner. Det kan ses på som et kart laget av bits (derav navnet). Grafikken/bildet er laget av et antall individuelle prikker (bits) som tilsammen blir et bilde. Alle filer i datamaskinen består av <filnavn>.<etternavn>, etternavnet på filer av typen bitmap er .bmp. Disse filene kan bli veldig store i størrelse (kilobytes) og hvis lagringsplassen er begrenset er det best å konvertere bildet til et mer komprimert format som f.eks. .jpg.


www.pc-hjelpen.com

Blogg - Weblogg

Er en logg som ligger på internett. Den er personlig og skrevet av en privat person og ikke en organisasjon. Personligheten er fremtredende og ikke finpusset. Det er også derfor blogger er interessante. Bloggen oppdateres regelmessig og koster lite og produsere. Loggen publiseres i en automatisert prosess, forfatteren er i sentrum. Loggen er en del av et fellsskap og er relatert til hverandre og verden

 

www.pc-hjelpen.com

Bluetooth - Blåtann


En spesifikasjon for kort-distanse radio linker (opptil 10 meter) mellom bærbare PC'er, telefoner, digitale kamera, og andre mobile enheter.

 

www.pc-hjelpen.com

Boot


Engelsk ord for oppstart. Når du starter eller restarter en maskin, booter du den.
 

www.pc-hjelpen.com

BPS

  BPS - Bits Per Second

En måleenhet brukt av modem og komunikasjons porter for å måle overføringshastighet. Jo høyere BPS, jo mer data kan overføres gjennom enheten/linjen. Hvis du vil vite kapasitetene i bytes kan du dele BPS på 8. Har du et modem med 56Kbs (57344 bits per sekund) overføringshastighet gir 57344/8 7168 bytes per sekund, eller ca. 7 Kilobyte per sekund.


www.pc-hjelpen.com

Brannmur - Firewall

 

Firewall - Firewall protection - Brannmur beskyttelse

Er et program eller en maskinvarekomponent som beskytter din datamaskin fra uautorisert tilgang gjennom et nettverk eller internett. Det er veldig viktig å ha en Firewall hvis maskinen din er koblet direkte på internett (ADSL, Kabelmodem o.s.v).

 

www.pc-hjelpen.com

Bredbånd 

 En generell betegnelse på en høyhastighets datalinje.

 En måte å overføre et digitalt signal over et medium på. Med bredbåndsoverføring kan man overføre mange datakanaler samtidig, ved hjelp av såkalt Frequency Division Multiplexing (FDM). Med dette menes at hvert datasignal moduleres ved hjelp av et modem, slik at det får sin egen unike frekvens. Dermed kan flere signaler overføres via samme kabel, uten at signalene forstyrrer hverandre. Dette er samme teknikk som benyttes i bl.a. kabel-TV (hver TV-kanal overføres over samme kabel, men på ulike frekvenser). B.-overføring er dyrere enn såkalt baseband-overføring, da det er nødvendig med modemer i hver ende. Ved baseband-overføring overføres signalet i sin opprinnelige frekvens (umodulert), og hele mediets båndbredde benyttes, slik at kun ett sett med data av gangen kan overføres.

www.pc-hjelpen.com

 

Browser / Nettleser

 

  Dette er programmet du bruker til å surfe på internett med (Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator o.s.v.). De forskjellige browserne "oversetter" web sider litt forskjellig, f.eks. krever noen sider en spesiell browser for å fungere optimalt og noen sider fungerer ikke i det hele tatt med enkelte browsere.


www.pc-hjelpen.com

Bus

 
Bus - Intern Bus

Når vi snakker om PC refererer bus til et sett ledere (ledninger) på enhetens (hovedkortets) kretskort.

Bussen er splittet i to 'kanaler', en som overfører data og en som forteller hvor all data skal overføres. Den interne Bus'en kobler sammen PC komponenter til CPU og minne brikkene.

Bus størrelse refererer til mengden bits overført til enhver tid. En 32-bits bus kan overføre 32 bit data samtidig.

Bus hastigheten (frekvens) er vanligvis målt i Mhz. Hvis en bus har en fart på 100Mhz og en bredde på 32 bit, kan denne bussen overføre 3200,000,000 bits data per sekund !!

Med bus i forbindelse med nettverk mener vi kabelen som kobler alle enhetene sammen

En FSB (FrontSide Bus) overfører data mellom CPU, minne bankene og andre komponenter.

En BSB (BackSide Bus) overfører data mellom CPU og Level2 cache.


www.pc-hjelpen.com

Byte

 

 En byte består av 8 bits og er måleenhetenbrukt til å beskrive lagringskapasitet og overføringshastighet på digitale systemer. 1 kilobyte er 1024 bytes, 1 megabyte er 1024 kilobytes o.s.v.


www.pc-hjelpen.com

Båndbredde

  Båndbredde i forbindelse med datamaskiner refererer til overføringsslinjen/kabelens kapasitet/evne til å sende og motta informasjon. Båndbredde blir ofte  målt i bits, kilobytes, megabytes og gigabytes.

www.pc-hjelpen.com