CACHE

  Uttales "kæsh". Vi snakker vanligvis om 2 typer, disk cache eller minne cache, begge er et område reservert av datamskinen for å lagre informasjon den tror vil bli brukt ofte. Browsere/Nettlesere  bruker disk cache for å lagre informasjon fra websider, f.eks. bilder for å redusere mengden data som må lastes ned hver gang du besøker en webside. Minne cache kan enten bruke normalt minne eller spesielt minne som har en raskere aksesstid til å lagre systeminformasjon som er brukt regelmessig. Minne cache kan også 'gjette' hva slags informasjon brukeren spør etter neste gang og laster dette inn i cache minnet for å få raskere tilgang.


www.pc-hjelpen.com

CD ROM

 

  CD ROM - Compact Disc Read Only Memory

Er ganske lik en audio/lyd CD og fungerer nesten på samme måte bortsett fra at den lagrer data istedenfor musikk. En vanlig data CD kan lagre opptil 700Mb, 486 ganger mer informasjon enn en standard 1.44Mb 3.5" diskett.

En CD Brenner (cd writer) kan lagre data og lyd til en spesiell type CD'er (CDR eller CDRW), Dette er en glimrende måte å ta backup av informasjon eller lage egne musikk/lyd CD'er

Ofte er CD brennere annonsert som 48X-12X-50X, dette betyr at den vil brenne/skrive i en hastighet av 48X, overskrive allerede eksisterende data i 12X og lese normale CD'er i en hastighet av 50X.

En 48X CD Brenner skriver en CD 48 ganger raskere enn en normal CD leses (74min lyd CD skrives på rett under 2 minutter).

CDR (Compact Disc-Recordable) refererer til en CD der det er mulig å lagre data på, Selv om disse CD'ene kan brukes til å lagre lyd på, finnes det spesielle audio/lyd CDR plater der en oppnår en bedre kvalitet på opptak av lyd.

CDRW (Compact Disc Re-Writable) er skrivbare CD'er som kan overskrives flere ganger (fint til bruk for daglig back-up av data).


www.pc-hjelpen.com

CGI

 

CGI - Common Gateway Interface

CGI er en spesifikasjon som gir en webserver og et CGI program muligheten til å kommunisere og overføre data.

CGI lager interaktivitet for brukere av en webside, et eksempel på CGI implementering er et kontaktskjema hvor brukeren kan legge inn informasjon og overføre det til CGI programmet for å bli behandlet videre (f.eks. et mailskjema)

Overføring av data blir gjort ved bruk av et ACTION parameter i et HTML skjema, de to mulighetene er GET og POST. Den første sender data som en del av URL'en og den siste sender data via HTTP header.

Mer informasjon om CGI spesifikasjonen kan finnes på http://www.w3.org/CGI/.


www.pc-hjelpen.com

Chat

 

Chat er en måte å kommunisere med andre mennesker over internet på. Denne Chattingen foregår enten via et såkalt chat rom eller gjennom et meldingsprogram lik  ICQ eller Yahoo Messenger. Når du skriver inn din beskjed kan den du snakker med se beskjeden med en gang og svare på den.


www.pc-hjelpen.com

Chip

 

Chip - Microchip

Når vi snakker om elektronikk/datamaskiner mener vi en integret krets, laget av logiske ganger, transistorer og passive komponenter som sammen danner en enhet dedikert til en spesiell funksjon. En typisk Chip i dagens husholdning kan for eksempel være enheten i CD spilleren som konverterer digitale signaler til analoge.


www.pc-hjelpen.com


CISC

 

Complex Instruction Set Computer. En prosessor hvor hver instruksjon kan utføre forholdsvis komplekse oppgaver, f.eks. aritmetiske operasjoner. Fordelen er at det kreves færre instruksjoner for å utføre en oppgave, ulempen er at jo mer komplekst instruksjonssettet til en prosessor er, jo lenger tid tar det å utføre instruksjonene.


www.pc-hjelpen.com

 

Cluster

Sector, Boot Sector, MBR

Sector, Track and Cluster

Med sektor mener vi en liten del av et lagringsmedium, for eksempel en del av en harddisk. Når en harddisk formatert er den delt inn i tracks, sectors og clusters.:

En typisk harddisk kan ha 30 eller fler tracks og 10 eller fler sectorer per track. Cluster størrelsen varierer alt ettersom hvor stor partisjonen er.

Bad Sector

Med bad sector mener vi en sector som har en fysisk feil. Selv om en disk kan fungere med en bad sector, vil all data som var lagret der gå tapt. Videre kan ikke data bli skrevet til den sectoren igjen.

Lost/Tapt Cluster

Et lost cluster er et cluster som operativsystemet har klassifisert som "i bruk", men som ikke inneholder noe data. Programmet ScanDisk i Windows finner tapte clustere og gjør de tilgjengelige for filsystemet igjen.

Boot Process og boot sector

Boot sector refererer til en enkelt sector (normalt den første active partisjonen) som inneholder instruksjoner og den kode som skal til for å kunne starte (boote) operativsystemet.

Før boot sectoren leses, vil datamaskinens BIOS starte et lite program kalt MBR (Master Boot Record) som normalt ligger først på den første disken (dersom man har flere disker).

MBR sender en forespørsel til FAT (File Allocation Table) om å etablere primærpartisjon og overlater den videre kontrollen til partisjonenes boot sector.

Det lille programmet i boot sectoren kjøres og operativsystemet starter .

 


www.pc-hjelpen.com

CMOS

 

 CMOS - Complimentary Metal Oxide Semiconductor

Med CMOS mener vi en chip som lagrer informasjon om din PC inkludert tid, dato og maskinens konfigurasjon. Denne teknologien brukes fordi den krever veldig lite strømforbruk. CMOS enheten er sikkerhetskopiert ved hjelpe av et batteri når systemet er slått av. Informasjonen (typisk 64 bytes) i CMOS chipen blir aksessert av BIOS når maskinen startes (bootes). CMOS instillingene kan endres av brukere i et program (BIOS) ved å trykke en dedikert tast ved maskinens oppstart. De forskjellige systemene bruker ofte ulike taster for å komme inn å endre CMOS innstillingene. Hvilken tast du skal bruke på ditt system finner du ut ved å lese i din maskins manual eller hovedkortets manual.


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

Codec

 

  CODEC - COmpressor / DECompressor

CODEC er et akronym for COmpressor/DECompressor og henviser til en liten programbit som brukes til å komprimere  og dekomprimere data. Hvis du støter på dette ordet vil det antakelig være i sammenheng med lyd og bilde. Hvis du spiller et videoklipp, lydklipp eller besøker en webside som krever en spesiell CODEC kan det hende maskinen din sier fra og du må laste den ned og installere den hvis du vil spille av klippet.


www.pc-hjelpen.com

Cookie

 
 

COOKIE - COOKIES

Cookies er små tekstfiler lagret på din datamskin av websider av flere forskjellige grunner. For eksempel bruker Yahoo cookies til å lagre dine innstillinger på deres side samt for å få tilgang til spesiell informasjon når du logger deg på din personlige Yahoo konoto. Andre websider kan bruke cookies til å identifisere deg. Du kan slå av bruken av cookies i din nettleser (browser).www.pc-hjelpen.com

Coprosessor

 

 Coprosessor Co-prosessor

Denne enheten brukes normalt til å gjøre mattematiske utregninger som for eksempel presisjons utregninger, logaritmer og trigonometriske funksjoner. Normalt sitter denne enheten inn i hoved prosessoren (CPU). I "gamle" dager satt den på hovedkortet og siden 80486DX prosessoren kom, har den vært integrert med CPU enheten. Den fantes også inne i 80486SX, men var ikke i funksjon der.


www.pc-hjelpen.com

CPS

 

  CPS - Characters Per Second

CPS er svært ofte brukt til å beskrive printerens hastighet og refererer til hvor mange bokstaver som blir prosessert per sekund. Jo høyere CPS, jo høyere ytelse.

 

www.pc-hjelpen.com

CPU

 
CPU - Central Processing Unit

CPU'en er systemets hovedprosessor. CPU'ens består vanligvis av CU - Control Unit, ALU - Arithmetic Logic Unit, Registers og BUS


www.pc-hjelpen.com

Crash

 

 Crash - Crashing

Typisk når datamaskinen slutter å svare og/eller skjermen fryser/henger. Når dette skjer og hvis PC'en ikke reagerer, kan du holde nede CTRL og ALT tastene og trykke DEL for å starte maskinen på nytt. Hvis ikke dette går, må du skru av strømmen ved å holde inne maskinens av/på knapp (har du ATX kabinett må du holde bryteren inne i 4 sekunder), vent ca 10 sekunder før du skrur maskinen på igjen. Vanligvis vil du se en scandisk blåskjerm (Windows) når du starter opp maskinen og det er best å la denne operasjonen bli ferdig av seg selv for å se om det er noen feil på harddisken. Hvis maskinen stadig crasher er det best å kontakte butikken der du kjøpte maskinen.


www.pc-hjelpen.com

 

CRT - skjerm

 

 CRT - Cathode Ray Tube

katodestrålerør - CRT. Er betegnelsen på hovedkomponenten i en data- eller TV-skjerm. Består av en elektronkanon som sender ut en strøm av elektroner mot en skjerm hvor innsiden er dekket av fosfor. Fosforet som treffes av elektronene lyser opp og danner bildet på skjermen. For mer utdypende forklaring, se skjerm. Se punktmatrise.

Kort sagt, de gode gamle typene av monitorer. De nye flatskjermene til PC kalles LCD.

 


www.pc-hjelpen.com

 

Cursor / Markør

 

Cursor - Flashing Cursor

Dette er den lille blinkende vertikale eller horisontale linjen som viser den posisjonen på skjermen der tekst vil dukke opp hvis du trykker på en bokstav eller et tall på tastaturet. Cursoren/Markøren kan flyttes rundt på skjermen med piltastene eller ved hjelp av musen.

 

www.pc-hjelpen.com