Data

 
Data - Process Data

Data brukes til å beskrive informasjon som er lagret og/eller prosessert digitalt. Data kan igrunn bety hva som helst, som for eksempel tekstbehandling i Word, bilder, musikk, spill o.l. skjønt i sin "reneste" form i et digitalt system er data bare bit's lagret i en gitt rekkefølge.
 


www.pc-hjelpen.com

Database

 

 
Database - Relasjonsdatabase

En database er en fil der informasjon er lagret i et slikt format at det er enkelt å hente ut informasjon og manipulere denne informasjonen De mest kjente database filene består av tabeller, felt og entiteter. Disse filene kalles relasjonsdatabase.
 


www.pc-hjelpen.com

Defragmentering

 


Fragmentering - Defragmentering

Fragmentering skjer når det ikke lenger er nok plass på lagringsmediet der hvor filen opprinnelig ble lagret. Operativ systemet deler filen opp i flere biter og legger dem der det er ledig plass.

Et eksempel på dette kan være et word dokument som blir opprettet og lagret på harddisken et sted. Etter at dokumentet er lagret jobbes det videre og legges til masse tekst og bilder slik at filen blir stor. Hvis det da ikke er plass til å legge hele filen på det samme stedet på harddisken, deler operativsystemet filen i 2 og lagrer resten et annet sted.

Videre vil systemet holde styr på hvor alle disse "bitene" finnes ved hjelp av en fil allokerings tabell eller et lignende filsystem som f.eks. NTFS.

Når operativsystemet trnger denne filen, vil det spørre filsystemet (FAT/NTFS)/annet) om hvor de forskjellige delene av filen befinner seg.

Defragmentering er betegnelsen som er gitt for å lete gjennom fil systemet og sveise sammen og flytte på filbitene slik at de ligger mest mulig samlet og er raskere å aksessere.

defragmenterings prosessen er tidskrevende, men en av de enkleste måtene å øke din PC's ytelse. Hvor ofte du bør defragmentere datamaskinen din avhenger av hvor mye du bruker den og hva du gjør med den.


www.pc-hjelpen.com

DDR

 

DDR - Double Data Rate

DDR er en type SDRAM minne, DDR kan overføre data dobbelt så fort som SDRAM. Dette oppnås ved å overføre data 2 ganger per klokky syklus, en gang på klokkefrakvensens topp og en gang på frekvensens bånn.

 


www.pc-hjelpen.com

Desktop / Skrivebord


Desktopen eller skrivebordet er det skjermbildet du ser når du har startet maskinen og operativsystemet samt alle programmer som er satt til å starte ved maskinenes oppstart er startet.

Desktopen / Skrivebordet består vanligvis av:

Ikoner
- Små grafiske bilder som bl.a. representerer din datamskins programmer, filer og skrivere.

Start knapp - Gir tilgang til Start menyen som igjen brukes til å starte de installerte programmene, endre innstillinger, sette opp skrivere m.m.

Oppgavelinje - Er mest brukt til å bytte mellom åpne programmer eller dokumenter.

Klokke - Befinner seg helt til høyre på oppgavelinjen

Du kan selv skreddersy ditt skrivebord til å passe dine behov.


www.pc-hjelpen.com

DIMM / DIMMS

DIMM - Dual Inline Memory Module

Er en modul med minnebrikker påmontert, DIMM har en 64bit datasti og er mye brukt i datamaskiner med 64bit prosessorer. Dual inline beskriver hvordan minnebrikkene er montert på modulen. For det meste snakker vi om 2 typer DIMM, PC100 og PC133. Videre kommer de i enten 144 pin eller 168 pins moduler. 144 pin brukes normalt på bærbare maskiner mens 168 pins brukes på vanlige datamaskiner.


 


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

Directory / Mappe

 

 
Directory - Mappe

Mapper opprettes på datamaskinen for å gjøre organiseringen av filer lettere. Vi kan lage, endre navn på, slette Directories/mapper.


www.pc-hjelpen.com

Disk drive

 

  Disk Drive / disk stasjoner

Med Disk Drive mener vi medium som kan brukes til å lese og skrive data på. Dette foregår ved å bruke lese/skrivehoder på magnetiske enheter. Floppy disk drive er enhenten foran på datamaskinen mens floppy disketter er er et hendig lagringsmedium når vi skal flytte eller ta backup av små filer.
 

Hard disk drive er et lagringsmedium inne i selve datamaskinen der all data som befinner seg på maskinen er lagret. Størrelsen på disse harddiskene varierer fra noen få gigabyte i eldre maskiner til 250GB (2003).


www.pc-hjelpen.com

DLL

 
 

DLL - Dynamic Link Library

DLL er en type filer som er lagret enten lokalt eller eksternt og består av en samling kommandoer og/eller data som kan deles av forskjellige programmer på samme platform.

En vanlig type DLL filer inneholder kommandoer og/eller data som flere programmer har felles. For eksempel har windows mange DLL filer innebygd som andre programmer også kan bruke. Et eksempel på dette er spool32.dll som også brukes til print kontroll i windows 95/98 av andre programmer.www.pc-hjelpen.com

DMA

 

DMA - Direct Memory Access

Tenk deg en kanal er linjesom brukes av enheter i datamskinen for å få tilgang til minnet (RAM) uten å benytte seg av CPU/prosessoren. Dette fåregår på den måten at I/O kontrolleren som tidligere har fått sine instruksjoner om å overføre en datablokk (størrelsen av denne blokken avhenger av systemet) til eller fra minnet til å ta midlertidig kontroll over selve minnet ved å returnere minneadressen til dataene. Det kan kontrollere minnet så mange klokkesykluser som er nødvendig for prosessen. Dette systemet kan merkbart redusere prosessorens arbeidsmengde.


www.pc-hjelpen.com

DNS / Domene Navn

 

Domene Navn - DNS

Et domene navn er et unikt navn som brukes til å identifisere og lokalisere datamaskiner på internet. Det kan brukes til web sider og/eller e-post adresser. For eksempel er dette domene navnet www.pc-hjelpen.com

Alle maskiner tilkoblet internet har sin egen IP adresse. Domenenavn er bare en enklere måte å få tilgang til en enkelt maskinDNS - Domain Navn Server

Når du skriver inn et domenenavn i nettleseren din, blir navnet slått opp på en domene navn server. Denne serveren peker til IP adressen til maskinen som er koblet opp til dette domenenavnet.

 

www.pc-hjelpen.com


DOS

 

 DOS - Disk Operativ System

Dette er et system som programmer bruker for å benytte lagringsmediene i maskinen din.

IBM® flaget først DOS® for datamaskiner av typen 700 serien for mange år siden, så utviklet Microsoft® sin egen versjon kalt MS-DOS®. Ettersom årene har gått har DOS blitt utdatert p.g.a. sine begrensede muligheter selv om Windows® kom med  MS-DOS® helt  frem til Windows XP versjonen.


www.pc-hjelpen.com

Dot Pitch

 

Dot Pitch

Normalt brukes dette for å¨beskrive en monitors ytelsesevne. Dot Pitch refererer til avstanden mellom hullene til "skygge rammene" i en CRT skjerm. Det kan også bety avstanden mellom hver pixel på en fargeskjerm. Det måles i millimeter. Generelt kan vi si at jo mindre avstand, desto bedre skjerm

 

www.pc-hjelpen.com

 

Download

 

 

Download - Downloading - Nedlasting

Brukes til å beskrive når en fil flyttes fra en ekstern datamaskin til en lokal maskin ved bruk av en kommunikasjonslinje. Når du laster ned en fil fra en websideog du lagrer denne på din maskin, kaller vi det download. Hastigheten på nedlastingen avhenger på hva slags linje det er mellom maskinene


www.pc-hjelpen.com

DPI

 

  DPI - Dots Per Inch

Dette er en måleenhet som brukes til å beskrive kvaliteten på skrivere og scannere. Det refereres til hvor mange pixler som kan presses inn pr. kvadrat tomme. Jo høyere DPI jo bedre blir kvaliteten på bildene.
 

www.pc-hjelpen.com

DRAM

 

DRAM - Dynamic Random Access Memory

Er en type minne (RAM) som er mye brukt i dagens PC'er. DRAM virker forskjellig fra SDRAM på den måten at den renger å friskes opp/fornyes for å fortsette å holde på data. Dette medfører et lite tap av hastighet når minnet fornyer seg.


www.pc-hjelpen.com

Driver

 

 Driver - Device Driver

Dette er et program spesielt skrevet for å kontrollere en spesiell maskinvare, f.eks. et lydkort, modem, grafikk kort, printer, scanner o.s.v.

Alle produsenter lager drivere til deres produkter. Disse produktene oppdateres ofte, så det er en god ide å holde dem oppdatert for å få så bra ytelse på maskinvaren som mulig.  For å finne disse driverene er det en god ide å starte på produsentenes hjemmeside (eller på www.pc-hjelpen.com 's produsent support side).


www.pc-hjelpen.com

DVD

 

DVD - Digital Video Disk (Digital Versatile Disc)

En DVD (digital video disc) er lik en lyd CD, men har en lagringskapasitet som er mye større (opp til 17 gigabyte) og raskere aksesstid (opp til 1.3MBps) enn en standard CD-ROM

Fordi DVD har så høy kapasitet og aksesstid brukes DVD til for eksempel et lagringsmedium for digital video

DVD'er kan lagre data på begge sider av disken (4.7Gb pr. side / 133 minutter med video + lyd). Dobbel sidede disker med doble lag kan som sagt holde 17GB data.

DVD Writers/brennere (DVD-R/RW)
gjør det mulig å ta kopier av store mengder data, som video og DVD'er

DVD Writers/brennere er ofte annonsert som 4X-4X-12X, dette betyr at den skriver i en hastighet av 4X, overskriver i 4X, og leser 12X normal hastighet.

 

www.pc-hjelpen.com