Gateway

 

En gateway er et netverkspunkt som fungerer som en inngang til et annet nettverk. På internet kan en node eller et stopp-punkt være enten en gateway node eller en vert (slutt punkt). Både internett brukeres datamaskiner og maskiner som tjener som web servere er vert-noder. Datamaskinene som kontrollerer trafikken på din bedrifts nettverk eller hos din lokale internett leverandør (ISP) er gateway noder. I et stort selskaps nettverk kan datamaskinen som fungerer som en gateway node også fungere som en proxy server og en brannmur server. En gateway er ofte assosiert med både en router og en switch.


www.pc-hjelpen.com

 

Ghz

 

GHZ - Gigahertz

Gigahertz er en frekvens måleenhet og beskriver milliarder av svingninger per skund. Gigahertz er mye brukt i forbindelse med datamaskiner og prosessor spesifikasjoner. F.eks: kan en 2Ghz prosessor behandle 2 milliarder svingninger per sekund. En Ghz tilsvarer 1000 Megahertz (Mhz). Benevnelsen Hertz kommer fra fysikeren Heinrich Hertz.


www.pc-hjelpen.com

Gif

 

GIF - Graphics Interchange Format

Bildeformatet GIF ble utviklet av Compuserve og er mye brukt på internet p.g.a. sine høye komprimeringsevne og følgende lille filstørrelse.

GIF filer kan være sammenflettet og animert, noe som gjør dem til et populært format for web designere. Imidlertid p.g.a. at dette formatet er begrenset til å kunne behandle 256 farger er formatet JPEG mer brukt til mer fargekrevende bilder.

GIF har etternavnet/forlengelsen .gif og kan behandles og editeres i de fleste populære bildebehandlings programmer som for eksempel Paint Shop Pro.

Animerte GIF bilder som i all vesentlighet er statiske bilder satt i en rekkefølge for å skape en animasjon kan lages i programmer som Macromedia Flash og Gif construction set.


www.pc-hjelpen.com

Gigabyte

 

Gigabyte - Gb

Dette er en enhet brukt til å beskrive 1024 megabytes. Harddisk kapasitet måles vanligvis i Gigabytes.


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

Gopher

 

Gopher - Internet Service

Utviklet av universitetet i Minnesotaq rundt 1991. Gopher var en populær internett tjeneste før http (www) gjorde sitt inntog. Gopher kunne brukes til å søke og titte på innhold gjennom et nettverk (internett). Det ble praktisk talt overflødig når www ble tatt i bruk, men er stadig i bruk i visse akademiske miljøer.


www.pc-hjelpen.com

Grafikk kort

 

Graphics Card - Video Card - Grafikk kort

Et Grafikk kort (Video Card) er en intern enhet som kontrollerer og produserer skjermbildet på skjermen din.

Grafikk kort kommer med forskjellige spesifikasjoner og så fremt de ikke er innebygd i hovedkortet, har de også egne RAM brikker. Noen modeller har TV OUT. Dette gjør deg istand til å koble grafikk kortet til din TV/VCR, noe som kan være nyttig hvis din PC har en DVD spiller og du vil se en DVD film på din TV.

Grafikk kort kommer også i forskjellige slot-typer (slot = brønn på hovedkortet), det vanligste er AGP (Accelerated Graphics Port) selv om du fortsatt kan få PCI (Peripheral Component Interconnect) grsfikk kort for eldre hovedkort. De grafikk kortene som er innebygd på hovedkortet bruker systemete hoved RAM som deres eget. Hvor mye RAM som er dedikert til grafikk kortet kan justeres i din datamaskins BIOS setup.www.pc-hjelpen.com

GUI

 

GUI - Graphical User Interface - (Grafisk brukergrensesnitt)

GUI brukes til å beskrive en brukervennlig omgivelse som bruker grafiske bilder (f.eks ikoner) istedenfor kommandolinjer for å utføre oppgaver på datamaskinen, GUI har gjort datamaskiner med brukervennlige og mer tilgjengelig for alle brukere uansett hvor mye erfaring en bruker måtte ha. Et typisk GUI er Windows® operating system.

 


www.pc-hjelpen.com