Harddisk

 

Hard Disk - Hard Drive

Dette er den enheten i din datamaskin hvor hovedmengden av data blir lagret. Det er her du normalt lagrer dine programmer og filer. Disse enhentene inneholder smår skiver (tallerkener) som roterer i en fart av 5400 omdreininger i minuttet og oppover. Den inneholder også en slags arm som beveger seg fra denne tallerkenens ytterside til innerside for å lese og skrive data mens disken snurrer rundt. Disse diskene er mer robuste nå enn de var før men de må allikevel behandles forsiktig siden de kan gå i stykker mekanisk ved harde støt.


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

Hardware

 

Hardware - Components

Dette kan være alle de komponentene som er inne i din datamaskin, det kan også være printere, scannere o.s.v. men disse er oftere kjent som ytre enheter. Hovedkort, modem, lydkort, minne og grafikkort er alle hardware.


www.pc-hjelpen.com

Host

 

Host - Hosting - Vert

En vert er en datamaskin som kjører et vert-program som er tilkoblet et nettverk og forsyner data til en eller flere datamaskiner.

Et typisk eksempel på en vert er en nettside som lagrer nettsider og forsyner disse og bilder til brukere via internett. Dette er mulig ved hjelp av et vert-program på den maskinen. Vert programmet behandler forespørsler fra andre maskiner og utfører disse i henhold til den protokollen maskinene bruker.


www.pc-hjelpen.com

Hovedkort

 
Se Motherboard.


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

HTML

 

HTML - HyperText Mark-up Language

Dette er et programmeringsspråk som bruker (SGML) Standard Generalised Markup Language, som er den internasjonale standarden for hypertekst dokumenter som for eksempel websider.

HTML tags (tag = programsnutt) er spesielle ord som har forskjellige effekter. en tag starter med symbolet < og slutter med symbolet >. De fleste tag'er krever en ny tag for å stoppe den effekten som ble startet med <"programsnutt">, den skriver vi slik </"programsnutt">. Hvis vi skal lage en tittel på et HTML dokument skriver vi det slik <TITLE>pc-hjelpen</TITLE>.


www.pc-hjelpen.com

HTTP

 

HTTP - HTTPS - HyperText Transfer Protocol

HTTP har vært i bruk på World Wide Wed side rundt 1990 og refererer til en client-server protokoll hvor 2 datamaskiner kan kommunisere over en TCP/IP forbindelse. HTTPS betyr at vi er på en sikker protokoll som HTTP bruker, f.eks SSL.www.pc-hjelpen.com

HUB

 

Hub - Network Hub - Nettverks Hub

Når vi snakker om datamaskiner betyr Hub et komponent som fungerer som et forbindelsespunkt til et nettverk som gjør det mulig å forflytte data pakker

I sin enkleste form fungerer en HUB på den måten at den kopierer alle data den tar i mot fra en port og gjør de tilgjengelige på alle andre porter og på den måten gjør det mulig for flere datamaskiner å dele data.

En passiv hub lar alle data forflytte seg gjennom, mens en  konfigurerbar hub gjør det mulig å overvåke all data og dirigere datatrafikk på egne porter.

 


www.pc-hjelpen.com

 

Hyperlink

 

Hyperlink - Hyper-link

Dette er en link/lenke som er lagt inn i et dokument. Linken kan peke på en predefinert posisjon i det samme dokumentet eller et helt annet dokument lokalt på maskinen eller på en annen server. For å bruke hyperlink kan du simpelthen klikke på den med venstre musknapp. Nettleseren vil da automatisk åpne dokumentet linken du klikket på refererte til.

For å lage en hyperlink i HTML bruker vi <a href=""> og </a> tag'ene, der adressen til linken er plassert mellom de to ""ene og teksten til linken mellom  <a href=""> og </a> tag'ene.

Eks: Vi vil at http://www.pc-hjelpen.com skal vises som pc-hjelpen på nett i et HTML dokument. For å gjøre dette skriver vi det slik.
<a href="http://www.pc-hjelpen.com">pc-hjelpen på nett</a>

 www.pc-hjelpen.com

Hypertext

 

Hypertext Document - Web Side

Et Hypertext Document (webside) inneholder hyperlinker til andre dokumenter lagret lokalt eller andre steder på WWW.

 


www.pc-hjelpen.com