IDE

 

IDE - Integrated Drive Electronics

IDE (også kjent som ATA) er en standard som brukes på Harddisker og CD-rom hvor kontrolleren er integrert i disse enhetene. Denne standarden satte slutten på separate disk kontrollere for IDE enheter.


www.pc-hjelpen.com

IEEE 1394 - Firewire

 

En veldig rask ekstern bus standard som støtter data overføringshastighet opp til 400Mbps (1394a) og 800Mbps (1394b). Produkter som støtter 1394 standarden går under forskjellige navn avhengig av firmaet som produserer enhetene. Apple, som fant opp teknologien, bruker merkenavnet Firewire. Andre selskaper bruker navn som i.link og Lynx for å beskrive sine 1394 produkter En 1394 port kan brukes til å koble sammen opp til 63 eksterne enheter. I tillegg til farten støtter 1394 også isokron data -- leverer data til en garantert hastighet. Dette er ideelt for enheter som må overføre store mengder data i sanntid, som f.eks video enheter Som med USB, støtter 1394 Plug and Play og såkalt hotplugging. Den sørger også for strøm til de eksterne enhetenewww.pc-hjelpen.com

IKT

 

 Over de siste år har det skjedd en endring i begrepsbruken på dette feltet - IT har blitt til IKT. Dette er nok ikke innarbeidet blant folk flest enda, men det er en riktigere og mer dekkende betegnelse at man bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)  framfor det snevrere begrepet informasjonsteknologi (IT). Kommunikasjonsdelen er blitt stadig mer vektlagt i datasammenheng og går innholdsmessig også langt utover det vi vanligvis forbinder med data. Begrepet IKT dekker foruten alle former for virksomhet knyttet til behandling, presentasjon og oppbevaring av informasjon, også teknologi for kommunikasjon og utveksling av informasjon.

 I sammenheng med læremidler og læring knyttet til IKT, er interaktivitetsbegrepet brukt flittig. Forventningen til interaktive medier har vært økende, og mange har pekt på hvordan interaktivitet gjennom ny teknologi skaper nye forutsetninger for utvikling. Vi kan  forholde oss til våre medmennesker og omverdenen på en radikalt annerledes måte enn tidligere. Dette skaper i sin tur nye muligheter for nye og hittil ukjente læringsarenaer og læringsmiljøer.

 En vanlig definisjon av interaktiv er at man har en toveis kommunikasjon med en datamaskin, dvs. at brukeren har mulighet til å påvirke det som skjer på skjermen ved å gi programmet kommandoer eller taste inn data. Interaktive program er for eksempel tekstbehandlingsprogram, opplæringsprogrammer og multimedieleksikon. Et program som ikke er interaktivt vil fortsette av seg selv etter at det er startet opp, uten at brukeren behøver å gjøre noe, eller har noen innvirkning på det.
 


www.pc-hjelpen.com

 

Infrarød / Ir / IrDA

 

Infrarød

del av det elektromagnetiske spektrum som omfatter området fra mikrobølger til synlig rødt lys. Anvendes for kommunikasjon over korte distanser i friluft. Mange bærbare PCer har et infrarødt grensesnitt, som muliggjør trådløs overføring av data.

IrDA - the InfraRed Data Association.

 Et stort antall produsenter av PCer og PC-utstyr har gått sammen for å definere standarder for trådløs dataoverføring ved hjelp av infrarødt lys. IrDA-grensesnitt har blitt svært utbredt spesielt på bærbare PCer (de fleste følger IrDA-standarden nå, men proprietære grensesnitt finnes også), og gjør det mulig å f.eks. overføre data mellom to PCer, skrive ut dokumenter trådløst til en skriver med IrDA-grensesnitt, osv. Rekkevidden er forholdsvis begrenset. IrDA overfører data med en hastighet på 115 kbps, mens en raskere variant har kommet til senere: FIR (Fast InfraRed), som har en overføringshastighet på 4 Mbps.


www.pc-hjelpen.com

Installation

 

Installation - Install

Med installasjon/installation mener vi å laste et program inn i en datamaskin ved bruk av disketter, CD ROM plater eller andre typer dataoverføring. Et program trenger vanligvis å installeres før det kan kjøres. Når det er installert er det vanligvis lagret på en harddisk på datamaskinen. Når du har installert et program kan du bli bedt om å starte maskinen på nytt før du kan bruke det. Dette må du gjøre for å oppdatere maskinens register, slik at datamaskinens operativsystem vet at programmet er installert og for at programmet kan ta i bruk ressurser og filetternavn.


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

Interface

 

Interface - Interfacing

En kobling mellom to datamaskiner og/eller en datamaskin og dens periferiutstyr som f.eks. printere, scannere o.s.v. Det finnes forskjellige typer koblinger med særegne egenskaper. F.eks. gjør en serie tilkobling det mulig å sende data sekvensielt på samme linje. En parallell tilkobling virker på en lignende måte men kan sende mer data på samme tid. Et nylig tillegg på kommunikasjons fronten er USB tilkoblingen som har gjort det enklere å koble til eksternt utstyr.


www.pc-hjelpen.com

Internet - Internett

 


Internet - TCP/IP

Refererer til et verdensomspennende nettverk bygd på nettverksprotokollen TCP/IP. Vanligvis mener vi World Wide Web når vi snakker om internett.


www.pc-hjelpen.com

IP adresse

 

IP Address - Internet Protocol

Dette er et unikt nummer splittet i fire deler adskilt av punktum. Alle datamaskiner tilkoblet internett har en IP adresse. En typisk IP adresse kan se slik ut 213.22.128.66www.pc-hjelpen.com

IRQ / Interrupt

 

IRQ - Interrupt ReQuest

Du kan tenke på IRQ som en kanal som enheter i datamaskinen din bruker når de vil ha prosessorens oppmerksomhet. F.eks når du flytter muspekeren eller trykker på en tast er det viktig at IRQ innstillingene i din datamaskin er satt opp riktig slik at det ikke er konflikt mellom flere enheter.

 


www.pc-hjelpen.com

 

ISDN

 

ISDN - Integrated Services Digital Network

ISDN gjør det mulig å overføre data og lyd kommunikasjon samtidig på samme telefonlinje. Den har en raskere overføringsrate enn analog telefonlinje, men ikke på langt nær så raskt som ADSL.

 
 www.pc-hjelpen.com

ISP

 

ISP - Internet Service Provider

Med ISP mener vi et selskap som tilbyr internett tjenester som for eksempel:

De fleste ISP'er tilbyr også web-mail (tilgang til e-post fra en internett side) som gjør det mulig å logge på å lese mail fra en hvilken som helst datamaskin tilkoblet internett.

 


www.pc-hjelpen.com