J2EE

 

Java 2 Enterprise Edition. Et plattformuavhengig Java-miljø utviklet av Sun, for utvikling av distribuerte/Web-baserte applikasjoner i bedrifter og/eller Web-baserte Web-tjenester (Web Services). J2EE består av en rekke APIer, tjenester og protokoller. J2EE tilbyr utveksling av data via XML (Extensible Markup Language), og applikasjonene er bygget opp av komponenter. Følgende komponenter er definert i J2EE-spesifikasjonen: Applikasjoner og "applets" som kjører på klient-maskinen, Java Servlet- og JavaServer Pages (JSP) som er Web-komponenter som kjører på tjeneren, samt Enterprise JavaBeans (EJB) -komponenter som kjører på tjeneren


www.pc-hjelpen.com

 

Java

 

Java - Programmerings språk

Java ble utviklet av Sun Microsystems og ble ledende i 1995. Det er en implementasjon av språket OAK.

Java er et objekt-orientert høy-nivå programmerings språk som har blitt et av de mest brukte språkene på WWW p.g.a. sin kompatibilitet på tvers av platformer.

Java kilde kode er kompilert til bytecode og kan så kjøres av Java tolkende/oversettende omgivelser (Java Virtual Machines) som er tilgjengelig for de fleste platformer inkludert Windows, Unix og Macintish OS.

Java applikasjoner er små programmer skrevet i Java og er vanlig innen WWW mijøet. For eksempel kan en Chat applikasjon lastes ned og kjøres i omgivelser integrert i din nettleser (Netscape Navigator, Internet Explorer o.s.v.)


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

Javascript

 

Javascript - Script språk

Javascript er Netscape's scripte språk for klient - server applikasjoner. Javascript brukes av nettlesere for å utføre oppgaver som HTML ikke kan utføre alene. Javascript kan være et veldig kraftig og nyttig verktøy på tvers av platformer når det brukes riktig. Det er rimelig enkelt for personer uten programmerings erfaring å lære og kan tilføre interesante innslag på en webside. For personer som har litt kunnskaper i programmeringsspråk som C++ er Java et veldig enkelt språk å lære seg. For de som ikke har tid til å lære seg Java, finnes det flere gode sider på internett som tilbyr gratis script som du bare kan lime inn på siden din. Noen script kan du finne her!.


www.pc-hjelpen.com

jpeg

 

JPEG - Joint Photographics Experts Group

Dette er et bildeformat som er navngitt etter sine utviklere og kan komprimere bilder til å bli veldig plassbesparende. P.g.a. at disse filene er så små (i forhold til andre formater) er det et av de mest brukte bildeformatene på nettet. Fordi de er så små fører de også til en raskere nedlasting av bilder enn tilsvarende bilder i andre formater.

JPEG bilder kan i motsetning til formatet GIF inneholde tusener av farger, noe som gjør formatet ideelt til å komprimere f.eks. fotografier.

JPEG formatet kan komprimere bilder opp til 10% av dets originale filstørelse uten å miste for mye kvalitet (avhengig av det opprinnelige bildet) selv om bildet vil miste sin skarphet.

JPEG filer bruker fil etternavnet .jpg og .jpeg fil etternavn kan lages i de fleste populære bildebehandligs programmer.


www.pc-hjelpen.com