Sampling

 

En sampler er en teknisk avansert maskin som lar deg ta opp enkeltlyder og sekvenser. Disse lydene kan du forkorte, forlenge, spille forlengs, baklengs, endre samt klippe og lime. Dette kalles sampling.


www.pc-hjelpen.com

SCSI

 

SCSI - Small Computer System Interface

En standard for å koble sammen flere enheter som f.eks. harddisk, CD-ROM, diskett stasjon o.s.v. Den gjør det mulig å koble sammen flere enheter enn sitt motstykke IDE og er normalt raskere. De er derimot somregel dyrere.
SCSI ble opprinnelig utviklet av Shugart Associates, men ble da kalt SASI (Shugart Associates System Interface) før den ble standardisert.


www.pc-hjelpen.com

SDRAM

 

  SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory

En type minne, DRAM som kan synkronisere seg selv med prosessorens bus hastighet og kjører på en mye høyere hastighet enn sitt motstykke, EDO.


www.pc-hjelpen.com

Sector

 

 

Sector, Boot Sector, MBR

Sector, Track and Cluster

Med sektor mener vi en liten del av et lagringsmedium, for eksempel en del av en harddisk. Når en harddisk formatert er den delt inn i tracks, sectors og clusters.:

En typisk harddisk kan ha 30 eller fler tracks og 10 eller fler sectorer per track. Cluster størrelsen varierer alt ettersom hvor stor partisjonen er.

Bad Sector

Med bad sector mener vi en sector som har en fysisk feil. Selv om en disk kan fungere med en bad sector, vil all data som var lagret der gå tapt. Videre kan ikke data bli skrevet til den sectoren igjen.

Lost/Tapt Cluster

Et lost cluster er et cluster som operativsystemet har klassifisert som "i bruk", men som ikke inneholder noe data. Programmet ScanDisk i Windows finner tapte clustere og gjør de tilgjengelige for filsystemet igjen.

Boot Process og boot sector

Boot sector refererer til en enkelt sector (normalt den første active partisjonen) som inneholder instruksjoner og den kode som skal til for å kunne starte (boote) operativsystemet.

Før boot sectoren leses, vil datamaskinens BIOS starte et lite program kalt MBR (Master Boot Record) som normalt ligger først på den første disken (dersom man har flere disker).

MBR sender en forespørsel til FAT (File Allocation Table) om å etablere primærpartisjon og overlater den videre kontrollen til partisjonenes boot sector.

Det lille programmet i boot sectoren kjøres og operativsystemet starter .

 


www.pc-hjelpen.com

 

 

 

Seriell Port

 

Serial Port - Ports

En kommunikasjonsport som kobler datamaskinen til forskjellige eksterne enheter som f.eks. et modem.

En seriell port overfører data sekvensiellt (1 bit om gangen) i motsetning til parallell port som overfører 8 bit om gangen.

 


www.pc-hjelpen.com

Server

 

Server - Server Software - Server Programvare

En server er en datamaskin som kjører programvare som igjen lar maskinen kontrollere delingen av ressurser mellom flere maskiner.

Servere er ofte dedikert til en oppgave avhengig av type programvare som kjøres. Under er en oppsumering av vanlige server applikasjoner.

HTTP Server - En HTTP (HyperText Transfer Protocol) server (web server) er vanligvis koblet til internett med en høyhastighets tilkobling og vil svare på forespørsler fra klient maskiner som kjører et klient program (som en nettleser).

FTP Server - En FTP (File Transfer Protocol) server brukes til å overføre filer over et nettverk (WAN, LAN eller internett) ved bruk av FTP protokollen

Mail Server - En mail server lagrer og overfører (e)post over et nettverk (WAN, LAN or the internet).

Chat Server - En chat server gjør det mulig for brukere å overføre tekst i sanntid mellom to eller flere datamaskiner.

Database Server - En database server gjør det mulig for dens brukere å aksessere en database via et nettverk (WAN, LAN eller internett) og på grunnlag av tillatelser lese, slette eller endre databasens innhold. Denne type server er vanlig i kontor omgivelser.

Proxy Server - En proxy server (som navnet foreslår) sitter mellom klienten og hovedserveren. Den brukes til å filtrere data og muliggjør deling av koblinger. F.eks. hvis du er i Norge og kobler til en side i USA, sendes dataene gjennom en eller flere proxy servere. De brukes også til å lagre de mest brukte data slik at man skal slippe å laste ned de samme dataene flere ganger fra f.eks USA.

 


www.pc-hjelpen.com

 

Shareware

 

Shareware - Programvare

En type programvare som ikke er kommersiel, men ofte krever en registrering eller symbolsk betaling til utvikleren. Har normalt en prøveperiode.


 


www.pc-hjelpen.com

SIMM - SIMMS

 

 SIMM - SIMMS - Single Inline Memory Module

En modul med påmonterte minnebrikker. SIMMS har en 32 bits datasti, noe som betyr at de må dobles/installeres i par hvis de skal installeres i en 64bit prosessor. Dette er ulikt DIMMS.


www.pc-hjelpen.com

S.M.A.R.T

 

  SMART (i forbindelse med BIOS) - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology

En teknologi som gjør det mulig å forutsi fremtidige feil i lagringsmedia. F.eks. i en datamaskins harddisk.

 

www.pc-hjelpen.com

 

SMTP

 

  SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

En SMTP server gjør det mulig å sende e-post som er skrevet i ditt e-post klient program som f.eks. Outlook eller Netscape Messenger. Dette gjør det mulig å skrive e-postene offline, for så å koble til i kort tid for å sende posten. De fleste e-post leverandører tilbyr en SMTP server du kan sende mailen din gjennom.

 

www.pc-hjelpen.com

Socket

 

Socket er kort fortalt en del av datamaskinens kommunikasjon med andre maskiner på et lavt nettverksnivå. Får du en socket error feiler et forsøk på kommunikasjon. For eksempel i forbindelse med sending og mottak av mail. Socket kan også være en fysisk "kontakt"

 


www.pc-hjelpen.com

Software

 
 

Software - Programs

En betegnelse gitt programmer som din datamaskin kjører. Et typisk eksempel på et programm kan være tekstbehandling eller regneark (word eller excel).www.pc-hjelpen.com

Sound Card - Lydkort

 

 Sound card - Soundcard

Dette er en intern enhet som kontrollerer og produserer lyd og musikk som din datamaskin lager.

Lydkort kommer med forskjellige spesifikasjoner. For eksempel har noen kort flere utganger og innganger enn andre slik at de tillater 5.1 surround lyd o.s.v. Andre har en høyere sampling frekvens for å gi en bedre lyd gjengivelse.

Lyskort kan også komme innebygd i hovedkortet. Selv om de innebygde kortene er bra nok for de fleste brukerne, men kan mangle kvalitet og egenskaper hvis du tenker på å lage eller kopiere digitale lyder eller musikk.


www.pc-hjelpen.com

Spam

 

 SPAM

Det finnes mange forskjellige typer spam. Den mest kjente er spontan kommersiell e-post. Spam er veldig irriterende og kan oversvømme mailboksen din.

Den gyldne regel når du får SPAM er IKKE SVAR, selv om e-posten sier noe sånt som svar med "meld deg av" hvis du ikke vil bli kontaktet i fremtiden, eller på engelsk "reply with unsubscribe in the subject line to be taken off our mailing list" . Hvis du gjør dette, bekrefter du bare at mailadressen din finnes. SPAM mail blir spydd ut til alle tenkelige og utenkelige adresser i et forsøk på å nå folk.

En måte å stoppe SPAM på er å bruker et e-post filter. Dette er programvare som filtrerer innkommende post og bilder uegnet for barn. Du kan også sette opp regler i mailprogrammet ditt som filtrerer bort de fleste mailene.


 

www.pc-hjelpen.com

SSL

 
SSL - Secure Sockets Layer

En protokoll utviklet av Netscape for å overføre informasjon på internett sikkert. Web sider bruker denne krypteringen for å la brukere taste inn konfidensiell informasjon som kredittkort nummer og koder. Normalt vil du se en hengelås i låst posisjon nederst til høyre på nettleseren din og nettadressen vil normalt begynne med HTTPS istedenfor HTTP.


www.pc-hjelpen.com

SVGA

 

 SVGA - Super Video Graphics Array

En standard for monitorer og grafikkkort utviklet av VESA (Video Electronics Standards Association) som støtter oppløsning opp til  800x600 piksler og opp til 16 millioner farger.


www.pc-hjelpen.com

SWITCH

 

En switch fungerer på samme måte som en HUB og er en boks flere datamaskiner kan kobles til for å forbinde disse. En switch er derimot sikrere å bruke over nettverk. Dette fordi mottakeradressen i en pakke som sendes over nettet leses av switchen og sendes kun til denne adressen i motsetning til en HUB som sprer pakken/dataene til alle maskiner som er tilkoblet huben. Ved å bruke en switch hindrer du da unødvendige nettaktiviteter og kollisjoner på nettverket.


www.pc-hjelpen.com