Tablet PC

 

 En type bærbar PC med LCD skjerm der brukeren kan skrive ved hjelp av en spesiell type penn eller peker. Håndskriften er digitalisert og kan konverteres til standard tekst gjennom håndskrifts gjenkjennelse, eller den kan forbli som håndskreven tekst. Pennen/Pekeren kan også brukes til å trykke på bokstaver i skjermbildet formet som et tastatur hvor bokstavknappene er satt opp forskjellig fra et QWERTY tastatur. Tablet PC'er kan også ha et tastatur eller mus i stedet for en slik penn. Tablet PC gjør bruk av den såkalte "digital ink technology", hvor enheten som digitaliserer trykk ligger under eller over LCD skjermen og  skaper et elektromagnetisk felt som kan fange opp bevegelsen på LCD skjermen. Effekten blir som å skrive på papir med flytende blekk.

 

www.pc-hjelpen.com

Terabyte

 

 Brukes til å beskrive et digitalt systems kapasitet.

En terabyte er 1,099,511,627,776 bytes  eller 1000 gigabytes


www.pc-hjelpen.com

 

TCP/IP

 


TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol

En samling regler/protokoller som til sammen beskriver hvordan data overføres på tvers av nettverk mellom maskiner.


www.pc-hjelpen.com

 

 

 


TIFF

 

TIFF - Tagged Image File Format

TIFF (Tagged Image File Format) er en type bildeformat utviklet av Aldus og Microsoft.

TIFF filer er igrunnen bitmap bilder, De er ikke begrenset på oppløsning og kan være sorte, hvite, grå eller i fullfarge.

De fleste, om ikke alle bilde editerings programmer støtter TIFF formatet. TIFF filer har etternavnet .tif eller .tiff

 www.pc-hjelpen.com

TFT

 

TFT - Thin Film Transistor

En type LCD (Liquid Crystal Display) brukt i bærbare datamaskiner, med 1 til 4 transistorer for hver piksel på skjermen.


 

www.pc-hjelpen.com

 

TTL

 

TTL - Transistor Transistor Logic

En betegnelse brukt til å beskrive hvordan man lager logiske porter ved bruk av 2 transistorer. TTL betyr også en serie integrerte kretser. En av fordelene ved bruk av TTL kretser i stedet for CMOS kretser er at de ikke blir skadet så lett av statisk elektrisitet. Derimot har CMOS et lavt strømforbruk og er generelt bedre i integrerte systemer.


www.pc-hjelpen.com