.net

 

 En forretningsstrategi og en plattform bestående av et sett med programapplikasjoner, programmeringsverktøy og ulike tjenester for å bygge det Microsoft kaller neste generasjon XML-baserte Web-tjenester (Web Services). Ved hjelp av Web-tjenester kan programapplikasjoner kommunisere med hverandre og dele data, via et standard språk (XML) og standard protokoller som f.eks. SOAP. Brukerne skal ha tilgang til sine programmer og data fra en hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst. En rekke rodukter fra Microsoft utgjører deler av den totale .Net-plattformen -- bl.a. nye versjoner av Windows og Office, utviklingsverktøyet Visual Studio .Net, osv. Den største konkurrenten til Microsofts .Net er Sun med sin Java2 Enterprise Edition (J2EE). Begge løsningene benytter standard teknologier som XML, SOAP og UDDI, men Microsofts løsning er tilrettelagt for bruk sammen med Microsoft sine egne programapplikasjoner. Se J2EE, XML, SOAP, UDDI


www.pc-hjelpen.com