v90 - v.90

 

En standard brukt av alle moderne 56k modem.

 


www.pc-hjelpen.com


Virus

 

Et program som kjører på din datamaskin uten at du vet om det. Det kan forårsake skader på filer. Vanligvis henger virus på andre programmer og filer. Den vanligste måten å få virus på i dag er via et vedlegg i mail. Beskyttelse mot virus er ekstremt viktig og sparer deg for mange fremtidige problemer.


www.pc-hjelpen.com
 

Virtuellt minne

 

En avansert form for minnehåndtering som brukes av de fleste operativsystem. I stedet for å tildele et program en eksklusiv del av det arbeidsminnet som finnes tilgjengelig, får vært program en virtuell motsats som nesten kan kalles en egen datamaskin. Operativsystemet ligger gjemt under dette virtuelle minne og ser til alle forskjellige minne-resursene slik at alle programmer som kjøres får det minnne de trenger, men ikke mer. På den måten undviker vi svinn og vi kan utnytte minnet maksimalt.


www.pc-hjelpen.com

 

 

 


VPN

 

 Virtual Private Network. Noder på et offentlig nettverk (f.eks. Internett) som kommuniserer seg i mellom og benytter krypteringsteknologi (som en tunnel fra A til B uten at andre kan komme inn fra punkt C for å lese trafikken) slik at trafikken mellom nodene ikke kan leses av uautoriserte brukere, på samme måte som om nodene var knyttet sammen via et privat nettverk. VPN gjør det f.eks. mulig for arbeidstakere i en bedrift å sitte hjemme og via Internett koble seg opp mot bedriftens interne lokalnettverk, slik at han/hun har full tilgang til bedriftens nettverk som om man satt på arbeidsplassen.


www.pc-hjelpen.com